Prečo som na svete rád/rada?

Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky, Občianskym združením Prečo som na svete rád/rada a Občianskym združením Prima uskutočnili v roku 2010 16. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou – Prečo som na svete rád/rada.
2. júna 2010 sa konalo slávnostné vyhodnotenie 16. ročníka projektu Prečo som na svete rád/rada v priestoroch Národnej rady SR. V tento deň sa konali aj sprievodné  prednášky pre metodikov osvetových stredísk na tému drogy a deti, závislosť rôzneho typu, najaktuálnejšie závislosti ako závislosť na internete a závislosť na voľne dostupných liekoch. Získané vedomosti budú pretvárať do podoby prednášok pre cieľové skupiny na úseku prevencie. Mali možnosť počuť od odborných lektorov (lekárov, právnikov) nové problémy v zneužívaní omamných látok a závislosti na nich a to najmä u detí , ktoré podliehajú týmto vplyvom najmä na školách. Na vernisáži s účasťou vzácnych hostí, ocenených detí (a to aj zo zahraničia) bolo slávnostne vyhodnotené tohtoročné kolo súťaže a odovzdané hodnotné ceny.
Už teraz sa tešíme na záujem škôl v budúcom roku 2011. Výtvarné práce na tému boja proti drogám a ako povedať drogám nie, získavajú nádherné ocenenia a práce vybraté na výstavu kolujú putovnou výstavou po celom Slovensku i zahraničí. Propozície si môžete pozrieť tu.

Prečo som na svete rád/rada?

1 | 2 | 3 >>

Prečo som na svete rád/rada? - vyhodnotenie