POZVÁNKA - XVII. Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2010

Regionálne osvetové stredisko v Komárne  ponúka príležitosť recitátorom a autorom poézie  zúčastniť  sa XVII. Slovenského  festivalu  poézie
BENIAKOVE CHYNORANY  2010

VÝBEROVÉ  KOLO  recitátorov  v okrese  KOMÁRNO sa uskutoční 12.októbra 2010   v Dome Matice slovenskej v Komárne