Pozvánka - Výtvarná súťaž Chrám Boží

Regionálne osvetové stredisko vás srdečne pozýva do Dunajskej Stredy na prehliadku výstavy detí od 6 do 15 rokov.
Výtvarná súťaž Chrám Boží bola vyhlásená na jeseň minulého roka a zapojil sa aj okres Komárno.
Regionálne osvetové stredisko oslovilo s ponukou súťaže základné školy, aby podnietili svojich žiakov, ktorí by namaľovali kostol alebo niektorú jeho časť, či miesto v kostole.Technika prác bola ľubovoľná. 
Cieľom súťaže sledoval vyhlasovateľ súťaže - Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, prezentáciu kresťanského umenia, ktoré je jednou z hlavných súčastí kresťanskej kultúry.
S potešením môžeme oznámiť, že z 934 prác, ktoré prišli do súťaže, porota ocenila 28 najlepších a medzi nimi, z okresu Komárno si ocenenie odniesli deti:
Norbert Kollárik (13r.)  zo Špeciálnej základnej školy v Komárne
a Attila Marosi (9r.) zo základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien deťom, sa bude konať 14. januára o 11.00 hodine v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede. Výstavu si môžete pozrieť do 30. januára 2011. Časť expozície je aj v Gallery nova, ktorá patrí Žitnoostrovskému osvetovému stredisku a nájdete ju na Ul. biskupa Kondého 10 v Dunajskej Strede.

Pozvánka na stiahnutie I. časť ...

Pozvánka na stiahnutie II. časť ...

Vyhodnotenie súťaže na stiahnutie ...