Poznanie, rýchlosť a čas

Poznanie, rýchlosť a čas

Stretnutie Lajf klubu sa uskutočnilo 3. 5. 2016 o 16.30 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne. S lektormi Štefanom Sagátom a Renátou Romhányiovou sme sa rozprávali o poznaní zákonov rýchlosti a času.

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová