Poruchy príjmu potravy – 24. 10. 2011

            24. 10. 2011 sme usporiadali pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne 2 prednášky na tému „Poruchy príjmu potravy“. Cieľom prednášok bolo oboznámiť študentov s 3 hlavnými poruchami stravovania a to anorexiou, bulímiou a bigorexiou – akousi obdobou anorexie u mužov. Lektorka Mgr. Zuzana Izsáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne upozornila študentov na rôzne okolnosti a vplyvy prostredia, ktoré pôsobia na psychiku človeka a prispievajú k vzniku takýchto porúch. Poukázala na vonkajšie príznaky, prejavy a mnohé závažné zdravotné problémy súvisiace s týmito ochoreniami. Prednášky si vypočulo 74 študentov.