Poradný zbor pre dirigentov DSZ

Poradný zbor pre dirigentov DSZ

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne usporiadalo pre členov poradného zboru a dirigentov DSZ zasadnutie poradného zboru pre spevácke zbory, ktorý sa uskutočnil 02. 03. 2017 (štvrtok) o 13.30 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

 

Info.: Bc. Attila Tokár