Pohybom ku zdraviu

Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne a Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej  výchovy  pripravili  pre  materské  školy  mesta  Komárno 8. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa uskutočnila 26. 10. 2016 v Športvom centre Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Mesta Komárno.

 

Fotogaléria

Viac fotiek nájdete tu

Info.: Mgr. Daniela Chytilová