Pohybom ku zdraviu

Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pripravujú pre materské školy mesta Komárno 4. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom „Pohybom ku zdraviu“, ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2012 v telocvični Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho, Hradná č. 2, v Komárne.

Program podujatia:

  • od 9.00 – 9. 30: Pohybové hry pre deti materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským   (do 70 detí)
  • od 9.30 – 10.00: Pohyb s hudbou – spoločná aktivita pre deti materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským                                     
  • od 10.00 – 10.30: Pohybové hry pre deti materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským   (do 70 detí)

            Nakoľko počet účastníkov je limitovaný, plánovanú účasť prosíme vopred nahlásiť organizátorom do 17. apríla 2012 na e-mailovú adresu: chytilova.osveta@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č.: 035 /76 03 783. Účastníci budú registrovaní podľa termínu nahlásenia.

Všetkých srdečne pozývame!