Pohybom ku zdraviu 24.4.2012

V rámci 21. Komárňanských dní sme v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva usporiadali 24.4.2012 akciu zameranú na pohybovú aktivitu mladej generácie „Pohybom ku zdraviu“. Štyri materské školy z mesta Komárno, ktoré prišli aj so svojimi 131 detičkami, sme pozvali do telocvične konferenčného centra Univerzity Selyeho, kde už na nich čakali študenti s pripravenými hrami a aktivitami. Pre všetky deti sme zabezpečili pitný režim. Akcia trvala v čase od 9:00 do 10:30 a bola rozdelená do troch blokov:

9:00 - 9:30 MŠ s VJM

9:30 - 10:00 všetky MŠ

10:00 - 10:30 MŠ s VJS

            Všetky deti dostali na začiatku kartičky, do ktorých museli nazbierať 5 údajov - výšku, váhu, rýchlosť, dĺžku skoku do diaľky z miesta a dĺžku hodu do diaľky. Po absolvovaní týchto meraní si žiaci rozdelili deti do skupín po 4 až 5 a venovali sa rôznym hrám. Nakoniec si všetky deti zacvičili spolu s lektorkou Mgr. Évou Slávikovou.