Pohybom ku zdraviu - 22.10.2019

Pohybom ku zdraviu - 22.10.2019

11. ročník Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne a Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a športu spoločne pripravujú už 11. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa bude konať 22.10.2019 v Športovom centre Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne.

 

V rámci akcie sú plánované:

9.00 - 9.45: Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským

9.45 – 10.15: Pohybové cvičenie s hudbou – spoločná aktivita pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským 

10.15 – 11.00: Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským 

 

Podujatie je realizované s finančným prispením Mesta Komárno

 

Info: Jana Mačicová