Pohybom ku zdraviu 2010

Športový deň v rámci Komárňanských dní pre žiakov ZŠ a MŠ
Termín: 27.-28. apríl 2010
Miesto: Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne

Podujatia, ktoré bolo organizované pre deti MŠ a ZŠ  okresu  Komárno, sa zúčastnilo 254 detí. Program podujatia bol rozdelený do dvoch dní. V rámci podujatia si deti mohli pozrieť výtvarnú výstavu slovenskych univerzít s názvom "Olympiáda". Absolvovali cvičebný  program s Evou Diosi, "šitý na mieru". Podujatie spestrili rôzne zábavno sutažné spoločenské hry a súťaže za pomoci budúcich pedagógov  - študentov a študentiek.


Zodpovedný: Ladislav Riszdorfer

 

Zábery s podujatia tu ...