Pohybom ku zdraviu ...

    Podujatie, ktoré bolo súčasťou programu „Komárňanských dní“ prebiehalo na vysokej úrovni. V doobedňajších hodinách sa uskutočnili pohybovo – kultúrne aktivity najmä pre žiakov materských a základných škôl, ktorí sa pomocou budúcich pedagógov zapájali do rôznych hier, súťaží a iných zdraviu prospešných aktivít. Poobede bolo na programe množstvo zaujímavých vystúpení s možnosťou zapojiť sa. Počas celého dňa sa športovci mohli občerstviť v gastro stánku s bio výrobkami a odmerať si krvný tlak, cholesterol. Ohlasy všetkých zúčastnených, obzvlášť pedagógov a matiek boli veľmi pozitívne.
Niekoľko záberov z podujatia ...