Podaj ruku cez hranicu

Podaj ruku cez hranicu

Základná škola s materskou školou Sväťý Peter, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Starosta obce Svätý Peter, obec Svätý Peter a Dotyk ľudskosti, o.z. - Touch of Humanity pripravili 19. novembra 2015 slávnostný program Podaj ruku cez hranicu, ktorý sa konal v Miestnom kultúrnom dome vo Svätom Petri.

Fotogaléria