Podaj ruku cez hranice

Podaj ruku cez hranice

Podaj ruku cez hranice - cezhraničná spolupráca 
 

Základná škola s materskou školou Svätý Peter, Ing. Jozef Jobbágy - starosta obce Svätý Peter, Obecný úrad Svätý Peter, Dotyk ľudskosti, o.z. – Touch of Humanity, Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Nitriansky samosprávny kraj pripravili podujatie

 

NA DEŇ ŠKOLY

a na slávnostný kultúrny program

„NÁVRATY“

dňa 15. novembra 2019 v miestnom kultúrnom dome vo Svätom Petre o 15:00 hod.

 

Účinkovali

folklórny súbor „Petrovská družina“ z Vojvodiny zo Srbska

Žiaci ZŠ s MŠ Svätý Peter.

 

Podujatie sa konalo s finančnou podporou

Nitrianskeho samosprávneho kraja