PLAGÁT ROKA 14. 3. - 1. 4. 2011

VÝSTAVA PLAGÁT ROKA  14. 3. - 1. 4. 2011  V KRAJSKOM OSVETOVOM STREDISKU V NITRE

Plagát roka je súťaž vo výtvarnej tvorbe s protidrogovou tematikou pre žiakov stredných škôl.  Súťaž vyhlasuje Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám. Súčasný 6. ročník nesie svoj podtitul - Život bez drog! Súťaží sa v 2 kategóriách: počítačová grafika a rozličné výtvarné techniky.Vyhlásenie výsledkov a výstava sa každý rok uskutočňuje v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Tohtoročné zloženie poroty:
PhDr. H. Domankušová - ÚPSVR NR, PaedDr. E. Lehoťáková, PhD., Mgr. Záhorský - ÚNSK,    Mgr. M. Otottová - ÚNSK, Mgr. J. Ondrušková - KOS v NR.

Odborná komisia posudzovala  tematické spracovanie, vypovedaciu hodnotu, náročnosť a kvalitu návrhu plagátu, výtvarnú a estetickú stránku. Ocenila 7 výtvarných prác, vybrala jeden ústredný plagát a vybrala 53 diel z 21 škôl a jedného SPV na výstavu v KOS, ktoré sa stanú súčasťou putovnej výstavy.
Autorom ústredného plagátu na titulke je Marek Klimiček, 16 r., SOŠ, Krušovská, Topoľčany. Táto práca slúži ako podklad pre pozvánky k tejto výstave.
 
ZA OKRES KOMÁRNO SA SÚŤAŽE ZÚĆASTNILI:
Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo – 13 prác
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno – 7 prác
SOŠ – Ul. 1. Mája 1, Hurbanovo – 3 práce


Tento rok sme cenu nezískali. Veríme, že na budúci rok sa zúčastní viac škôl a pribudne aj ocenenie. 
Výsledky a fotky si môžete pozrieť na webovej stránke  Krajského osvetového strediska v Nitre 
www.kosnr.skNiekoľko záberov z vernisáže ponúkame aj v našej fotogalérii.