Píšuci autori...

Píšuci autori...

Rád píšeš? Ak áno, tak teraz máš možnosť zúčastniť sa na celoslovenskej autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského.

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.

 

Kategórie:

  I. kategória - žiaci 5. - 9. ročníka a osemročných gymnázií

 II. kategória - študenti stredných škôl

III. kategória - študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

 

 

V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Dominiku Ondičovú