Piknik a farebná ceruzka - Slávnostné otvorenie nového školského roka

Rímsko - katolícky farský úrad sv. Ondreja v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne dňa 15.9.2013 zorganizoval slávnostné otvorenie nového roku 2013/14 na ZŠ Komenského.