Petzvalov mapový okruh fotoklubov 2019

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž z vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Petzvalov mapový okruh fotoklubov 2019 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.