Örökség - Dedičstvo - AJ S NAMI DOMA

Örökség - Dedičstvo - AJ S NAMI  DOMA

Örökség - Dedičstvo

 

Milí priaznivci folklóru,

keďže nám momentálna situácia s COVID 19 zatiaľ nedovolí realizovať edukačný workshop Metodiku ľudových tancov Podunajska III., prostredníctvom internetu a sociálnych sietí chceme vytvoriť priestor na návrat k pôvodným identickým prvkom a tradíciám a aspoň takto vám priblížiť krásu a vzácnosť tancov regiónu Podunajska.

Na našej FB stránke budeme postupne zverejňovať kapitoly metodickej publikácie ORÖKSÉG

(DEDIČSTVO) z archívu Okresného osvetového strediska v Komárne. Jej autor  István Katona - folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v nej zhrnul výsledky svojho etnografického výskumu na Južnom Slovensku. Podrobne zachytil folklórne tradície a tance príznačné danému regiónu, a preto dodnes slúži ako metodický materiál pre folklórne súbory.  

 

Ak to situácia dovolí, radi vás osobne privítame na podujatí plánovanom Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne - Metodike ľudových tancov Podunajska III. v Martovciach.

 

Kedves Néphagyomány Rajongók,

mivel a COVID 19-el kapcsolatos jelenlegi helyzet nem engedélyezi a Metodika ľudových tancov Podunajska III. (Dunamente néptánc módszertana III.) elnevezésű oktatási workshop megvalósítását, ezért szeretnénk az internet és a szociális háló segítségével teret adni az eredeti jellemző jegyek és hagyományok visszatérésének, hogy legalább ilyen módon közelebb hozzuk Önöknek a Dunamente régiója táncainak szépségét és értékességét.  

Az fb oldalunkon fokozatosan megjelenítjük a Komáromi Járási Népművelési Központ levéltárából származó ÖRÖKSÉG (DEDIČSTVO) című módszertani kiadványt. Szerzője Katona István, folklorista, táncos, koreográfus, pedagógus és néprajzkutató, aki ebben a műben a saját, dél-szlovákiai néprajzi vizsgálatainak eredményeit gyűjtötte össze. Részletesen rögzítette az adott térségre jellemző néprajzi hagyományokat és táncokat, ezért a mai napig a népi együttesek módszertani segédleteként szolgál. 

 

Ha a körülmények megengedik, szívesen látjuk Önöket személyesen is a Komáromi Regionális Művelődési Központ által Martoson tervezett a Dunamente néptánc módszertana III. elnevezésű rendezvényre.