Opäť úspech na Krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2015

Opäť úspech na Krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2015

Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, v ktorej sa opäť naši rečníci umiestnili na popredných miestach.

Výsledky:

II. kategória

    1. miesto - Andrej Purkart – ZŠ Ul. Pohraníčná 9, Komárno

    3. miesto - Gabriela Lysičanová – ZŠ J. A. Komenského, Komárno

 

Andrej Purkart nás bude reprezentovať na celoštátnom kole 15. – 16. júna 2015 vo Zvolene.

Obom súťažiacim srdečne blahoželáme!
 

 

 

Fotogaléria

 

Info.: Mgr. Dominika Ondičová