OPÄŤ JE TU HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje   recitátorom základných, stredných a vysokých  škôl, osemročných gymnázií  a dospelým recitátorom záujemcom o umelecký prednes v okrese Komárno
57.ročník  HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN -      postupovú prehliadku recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – VI. kategórie.
Okresné osvetové stredisko v Komárne  realizuje každý rok obvodné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov, ktorí postúpili zo školských kôl.

OBVOD HURBANOVO          9. februára 2011
OBVOD KOLÁROVO           16. februára 2011
OBVOD SVÄTÝ PETER         2. marca     2011
OBVOD KOMÁRNO             10. marca     2011


Národné osvetové centrum v Bratislave časovo posunulo Hviezdoslavov Kubín
na letné obdobie,  napriek tomu sa nám do súťaže prihlásil rovnaký počet recitátorov ako po iné roky. Táto zmena neubrala na intenzite postupovej súťaže.
OKRESNÚ  SÚŤAŽ  organizátori naplánovali  
na 23. marca 2011 a uskutoční sa  v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne.


 

Propozície a prihláška vo formátoch doc a pdf na stiahnutie tu...

Bližšie informácie  Vám poskytne
Mgr. Viera Vlčková