Krajská súťažná prehliadka chrámových speváckych zborov - 25.11.2018

Krajská súťažná prehliadka chrámových speváckych zborov - 25.11.2018

Krajská súťaž

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch usporiada X. ročník Krajskej súťažnej prehliadky chrámových speváckych zborov pôsobiacich v Nitrianskom samosprávnom kraji. Súťažná prehliadka sa uskutoční v nedeľu 25. novembra 2018 v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch a je určená pre chrámové spevácke zbory a spevácke skupiny pôsobiace pri liturgických obradoch v kostoloch, ale aj samostatne formou koncertných vystúpení.

 

Okresný výber

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo 21. augusta 2018 v priestoroch ZUŠ v Komárne, na Letnej ulici č.12 o 15.00 hod., okresný výber chrámových speváckych zborov. Podmienkou účasti bola interpretácia duchovnej piesne a chrámovej hudby.

Vybrané súbory sa 25. novembra 2018 zúčastnia X. ročníka krajskej súťažnej prehliadky chrámových speváckych zborov pôsobiacich v Nitrianskom kraji.

Termín uzávierky prihlášok na regionálny výber: 15. august 2018

 

Prihláška

 

Info.:  Pavol Litauszk i