Okresné kolo súťaže AMFO 2012 - organizačné zmeny!

Vážení fotografi okresu Komárno!
    Tento rok sme pre Vás k okresnému kolu súťaže AMFO 2012 pripravili celoslovenskú novinku a to tzv. "virtuálnu výstavu"
Prosíme preto každého neprofesionálneho fotografa, ktorý sa chce zapojiť do súťaže, aby nám spolu s fyzicky vytlačenými fotografiami priniesol svoje fotografie aj v elektronickej forme /potrebné pre zaradenie do ktalógu/ na USB kľúči, alebo poslal mailom. Na zasadnutí odborná porota klasicky, podľa propozícií súťaže, vyhodnotí vytlačené fotografie, navrhne ocenenia a práce postupujúce do krajského kola súťaže.
    "Virtuálnu výstavu" Vám pripravíme z elektronických fotografií na našej internetovej stránke, ktorú budú môcť vidieť  návštevníci  stránky z celého Slovenska i zahraničia, a ktorá bude k dispozícií k nahliadnutiu počas celého roka.
    Všetky porotou vybrané fyzicky vytlačené práce postupujú do krajského kola, ktorého výstava bude v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch. Ocenenia si budete môcť prevziať po dohode s odborným pracovníkom v sídle Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

                                                                            Prajem Vám dobré svetlo!

S pozdravom


Mgr. Vojtech Valkó