okresná súťaž COM-DANCE - uzávierka 23.2.2018

okresná súťaž COM-DANCE - uzávierka 23.2.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno, pripravuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa bude konať 16. marca 2018 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno. Prezentácia a priestorové skúšky súťažiacich sú plánované od 8.00 hod.. Presný časový harmonogram bude upravený podľa počtu prihlásených a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný všetkým súťažiacim.

COM-DANCE je okresnou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Amatérskym tanečníkom pôsobiacim v okrese Komárno chceme poskytnúť príležitosť a priestor na porovnanie umeleckej a technickej úrovne jednotlivých súťažiacich. Cieľom podujatia je nielen podporiť, prehlbovať a rozvíjať talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať a napomáhať ich odbornému rastu.

Uzávierka prihlášok: 23. február 2018

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a PRIHLÁŠKU.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 18. apríla 2018 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

 

Info: Mgr. Daniela Bratská