Ochrana zvierat – 4. 10. 2011

V rámci Svetového dňa zvierat sme 4. 10. 2011 usporiadali na základnej škole v Pribete 2 prednášky na tému „Ochrana zvierat/Ako sa starať o svojich domácich miláčikov“. Prednášku pre 1.-5. ročník viedla MVDr. Zuzana Marosiová a pre 6.-9. ročník MVDr. Miroslava Haláková. Žiaci sa o svojich domácich zvieratkách, ktoré si so sebou priniesli, dozvedeli základné pravidlá a spôsoby starostlivosti - kedy a ako často ich treba dať zaočkovať, ako sa starať o ich srsť či pazúriky, čo im môžu/nemôžu dávať jesť a čo je pre ich zdravý vývin a rast dôležité. Na prednáškach sa zúčastnilo 92 žiakov so svojimi domácimi miláčikmi.