Ocenenie za našu prácu patrí aj vám!

Ocenenie za našu prácu patrí aj vám!

Ocenenie za našu prácu patrí aj vám!

V rámci najväčšieho kultúrno-spoločenského festivalu nášho regiónu XXVII. ročníka Komárňanských dní sa 26. apríla 2018 v budove mestskej radnice v Komárome (HU) konalo spoločné slávnostné zasadnutie Mestských zastupiteľstiev Komárna a Komáromu. Za vynikajúcu organizačnú a verejnoprospešnú činnosť bola Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne odovzdaná Cena primátora mesta Komárno. Cenu z rúk primátora Ing. László Stubendeka prevzala riaditeľka Mgr. Viera Vlčková.

 

Toto ocenenie vnímame ako uznanie našej práce, ktoré nás zaväzuje a motivuje.