Ocenenie za dlhoročnú dirigentskú prácu, za výchovno - pedagogickú činnosť a významnú reprezentáciu zborového spevu doma aj v zahraničí

Ocenenie za dlhoročnú dirigentskú prácu, za výchovno - pedagogickú činnosť a významnú reprezentáciu zborového spevu doma aj v zahraničí

Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo Yvette Orsovics na návrh Regionálneho osvetového strediska v Komárne POCTU generálnej riaditeľky NOC  za dlhoročnú dirigentskú prácu, za výchovno - pedagogickú činnosť a významnú reprezentáciu zborového spevu doma aj v zahraničí.