Ocenenie dlhoročného komárňanského dirigenta - Lajosa Stirbera

Ocenenie dlhoročného komárňanského dirigenta - Lajosa Stirbera

V rámci XV. ročníka celoštátnej súťaže detských a mládežníckych speváckych zborov Znejúca pieseň, ktorá sa konala 30.-31. mája 2013 v Dome kultúry v Nových Zámkoch bol ocenený dlhoročný komárňanský dirigent Lajos Stirber.