Obchodovanie s ľuďmi - 2. stretnutie

Obchodovanie s ľuďmi - 2. stretnutie

Obchodovanie s ľuďmi

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre školy okresu Komárno Sociálny tréning na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určený je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredné školy a gymnáziá.

Vzdelávanie je venované téme prevencie zneužívania ľudskej práce, pracovnému vykorisťovaniu, rizikám hľadania práce a základným preventívnym postupom ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi.

Aktivity sú zamerané na prehlbovanie vedomostí v téme obchodovania s ľuďmi, nelegálneho zamestnávania, nástrah pri hľadaní si práce a pracovných pohovoroch.

Tréning je v trvaní štyroch vyučovacích hodín. Škola sa môže rozhodnúť, či žiaci absolvujú jedno stretnutie v trvaní štyroch hodín, alebo dve stretnutia každé v trvaní dvoch vyučovacích hodín.

Spojený je s premietaním filmu IOM 0800 800 818, prezentáciou mobilnej aplikácie Safe Travel & Work Abroad, s interaktívnymi aktivitami a odporúčaniami ako sa pripraviť na pracovný pohovor a cestovanie za prácou do zahraničia.

Lektorkou je Mgr. Adriana Grupáčová, držiteľka certifikátu trénera v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi vydaného IOM Slovensko – Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.

 

22.01.2020 - Špeciálna základná škola s VJM, Košická 8 Komárno

26.02.2020 - Špeciálna základná škola s VJM, Košická 8 Komárno

 

Emberkereskedelem


A Komáromi Regionális Művelődési Központ a Komáromi Járási Rendőrkapitánysággal együttműködve Szociális képzést kínál az Emberkereskedelem témájában a Komáromi járás iskolái, főként az alapiskolák 8. és a 9. évfolyama, valamint a középiskolák és gimnáziumok diákjai számára.

A képzés az emberi munkaerővel való visszaélés, kizsákmányolás megelőzésével, az álláskeresés kockázataival, valamint az emberkereskedelem veszélyeinek alapvető elkerülési formáival foglalkozik és az emberkereskedelemmel, az illegális foglalkoztatással, illetve az álláskeresés és állásinterjúk buktatóival kapcsolatos ismeretek elmélyítésére irányul.

A tréning terjedelme négy tanítási óra. Az iskola eldöntheti, hogy a diákok egy négytanórás találkozót, vagy két kéttanórás találkozót teljesítenek.

A foglalkozás része az IOM 0800 800 818 film és a Safe Travel & Work mobilalkalmazás bemutatása interaktív gyakorlatokkal és javaslatokkal az állásinterjúkra, valamint a külföldi munkavállalásra való felkészülést illetően.

A tréning vezetői Mgr. Adriana Grupáčová, a szlovákiai IOM – Nemzetközi Migrációs Szervezet által tanúsított, az emberkereskedelem megelőzésének területén szakképesítéssel rendelkező előadói.  Helyszín a komáromi Kassai utcai Speciális Alapiskola.