Nebezpečenstvá internetu

Nebezpečenstvá internetu

Nebezpečenstvá internetu

Lektorka : Mgr. Adriana Grupáčová

Teoretické a praktické vzdelávanie

Kybernetické šikanovanie prebieha vo virtuálnom priestore a jeho základom je anonymita. Je to opakujúce sa nepriateľské správanie namierené k obeti použitím informačných a komunikačných technológií. Internet ako nové médium ponúka aj nové možnosti k obťažovaniu. Prostredníctvom zverejňovania fotografií, osobných údajov, či ohovárania cez rôzne chaty dochádza najmä  u detí  ku kyberšikane. Vo virtuálnom priestore sa deti stávajú nahé pred ostatnými užívateľmi. A to aj tým, že zo svojho súkromia odhaľujú  mnoho osobných informácií. Ku kyberšikane často dochádza práve vtedy, keď pri nich nie sú prítomní dospelí ľudia. Okrem internetu sú prostriedkom šikanovania aj SMS správy a mobilné telefóny so zabudovanými fotoaparátmi. V porovnaní so šikanovaním v školskom prostredí, ktoré je obmedzené na konkrétnu dobu vyučovania, cez internet môže obťažujúca osoba zastihnúť svoju obeť kedykoľvek. Okrem toho, nemusí to byť len jedna osoba, ale aj viac ľudí, ktorí stoja za šikanovaním. Ak si rodič všimne, že jeho dieťa rado a chatuje na sociálnych sieťach, je vhodné prediskutovať s ním nebezpečenstvá virtuálnej komunikácie a takisto aj možné následky.

12.02.2020 - Spojená škola, Hradná 7, Komárno

 

A világháló veszélyei

Előadó: Mgr. Adriana Grupáčová

Elméleti és gyakorlati továbbképzés

A kibernetikus zaklatás a virtuális térben működik és alapja a névtelenség. Ismétlődő ellenséges viselkedésforma, mely az IKT-eszközök felhasználóit, mint áldozatokat célozza meg. A világháló, mint egy új média, további teret ad a zaklatás lehetőségének. Ez a fajta inzultálás főként a gyermekeket érinti a fényképek, személyi adatok, hamis rágalmazások különböző chateken keresztül való nyilvánossá tételének formájában. A kibertérben a gyermekek azáltal is védtelenekké válnak a többi felhasználóval szemben, hogy rengeteg személyes információt tárnak fel magukról. A zaklatás gyakran épp a felnőttek jelenlétének hiányában történik. A világhálón kívül további megfélemlítési forma az SMS és a beépített fényképezőgépes mobiltelefon. Míg az iskolai környezetben történő zaklatás meghatározott tanítási időre korlátozott, az interneten keresztül az inzultáló személy bármikor elérheti az áldozatát. Azon kívül nem biztos, hogy egy támadóról van szó, több személy is állhat a zaklatás mögött. Ha a szülő észreveszi, hogy gyermeke örömmel és gyakran beszélget különféle chatfórumokon, közösségi hálózatokon, ajánlott vele átbeszélni a virtuális kommunikáció veszélyeit, úgyszintén annak lehetséges következményeit.