Náramok Shambala

Náramok Shambala

Regionálne osvetové stredisko v Komárne na mesiac máj pripravuje dve tvorivé dielne na tému „Náramok SHAMBALA“

Tešíme sa na stretnutie!

 

Info.: Jana Mačicová