Na kus rečí o umení - Gýč

Na kus rečí o umení - Gýč

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 20.06.2013 usporiadalo stretnutie milovníkov výtvarného umenia spojené s prednáškou PhDr. Evy Dénesovej na tému Gýč

 

Info: Jana Mačicová