Na kus reči o umení - GRAFFITI

Na kus reči o umení - GRAFFITI

V mesiacoch  apríl a máj sa pod odborným dohľadom PhDr. Evy Dénesovej uskutočnili v priestoroch Pizzerie LUX dva semináre na tému Graffiti. Zúčastnení diskutovali o graffiti ako o umeleckom smere so všetkými pozitívami a negatívami a jeho vplyve na súčasnú spoločnosť. Prednášky sa stretli s veľkým úspechom, nakoľko prednášajúci boli skúsení writeri (graffiti umelci).