Na kus reči o umení - dadaizmus - surrealizmus

Na kus reči o umení - dadaizmus - surrealizmus

Dňa 24.septembra 2013 o 19:00 hod sa uskutočnilo stretnutie priateľov výtvarného umenia spojené s prednáškou PhDr. Evy Dénešovej na tému

Izmy - známe neznáme

Dadaizmus - surrealizmus

Info: Jana Mačicová