Mladý moderátor

Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Centrom voľného času v Komárne usporiadalo dňa 30.septembra 2014 o 8.00 hod. obľúbený workshop Mladý moderátor pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka.

 

prihláška sutaz MM 2014.docx (13773)
propozície MM2014.docx (437242)

 

viac info: Mgr. Dominika Ondičová