MLADÝ MODERÁTOR 2010 - pozvánka na seminár

 

POZVÁNKA

Regionálne osvetové stredisko v Komárne ako spoluorganizátor súťaže

pozýva záujemcov na

Prípravný seminár ku krajskému kolu súťaže 

MLADÝ MODERÁTOR 2010

Dátum: 13.október 2010 o 9.00 hod.
Miesto: Centrum voľného času, Rozmarínová 2, Komárno

lektor :  Mgr. Marcel Hanáček

prihlášku na seminár je možné stiahnuť tu...

prihlášku je potrebné odoslať do 20.septembra 2010