Mládež spieva - krajská postupová súťaž mládežníckych speváckych zborov

Mládež spieva - krajská postupová súťaž mládežníckych speváckych zborov

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje 45. ročník krajskej postupovej súťaže mládežníckych zborov Mládež spieva 2014, ktorá sa uskutoční 6.mája 2014 v sále Dôstojníckeho pavilónu.

Poradný zbor pre zborový spev pri NOC ako povinnú skladbu

  • pre dievčenské zbory : určil skladbu Ladislava Burlasa Ej, dala som si čižmy plácať,
  • pre miešané mládežnícke zbory vybral skladbu M. Schneidera-Trnavského Ave Maria.

Ďalej sú zbory povinné zaradiť do svojho programu skladbu autora narodeného pred rokom 1650 (napr. Tomas Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Adriano Banchieri, Marcel Dupré). V repertoári zborov môžu byť maximálne dve skladby so sprievodom akýchkoľvek nástrojov. Povinné skladby môžete získať v príslušnom Regionálnom osvetovom stredisku alebo v Národnom osvetovom centre.

 

Propozície/organizačný poriadok na stiahnutie

Propozície Mládež spieva R.S. 2014

Prihláška - kraj2014.doc

 

Povinné skladby na stiahnutie

M. Schneider-Trnavsky Ave Maria
L.Burlas Ej, dala som si čižmy plácať