Mládež spieva 2013

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne Vám prinášame reportáž z krajskej postupovej súťaže Mládež spieva, ktorá sa uskutočnila v Dôstojníckom pavilóne v Komárne dňa 10.mája 2013 https://www.youtube.com/watch?v=e4YUdKcX7gQ