Mládež spieva 2013 – krajské kolo súťažnej postupovej prehliadky

Mládež spieva 2013 – krajské kolo súťažnej postupovej prehliadky

Regionálne osvetové stredisko bolo realizátorom a organizačným garantom 44. ročníka  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2013, ktorá je najstaršou a v posledných rokoch aj jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže.

 

Tento ročník bol venovaný Zdenkovi Mikulovi, ktorý koncom minulého roka zomrel vo veku nedožitých 96 rokov.  Zdenko Mikula bol hudobný skladateľ, ktorý sa svojou zborovou tvorbou významne zaslúžil o rozvoj zborového spievania na Slovensku. V roku 2001 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda za celoživotnú skladateľskú tvorbu v oblasti zborového spevu a obetavú odbornú pomoc zborovému hnutiu na Slovensku.

 

Do krajského kola súťaže z regionálnych kôl postúpilo 6 detských speváckych zborov, ktorých

súťažné vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení: Doc.  Mgr. art. Elena Šarayová

      Mgr. Katarína Čupková

      PaedDr. Martin Puhovich

Porota vysoko vyzdvihla úroveň zborového hnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja a udelila  6 ocenení.

 

Zlaté pásmo s pochvalou poroty a postupom na celoštátne kolo – DSZ PRIMULA pri ZUŠ F. Liszta

   v Štúrove

Zlaté pásmo s postupom na celoštátne kolo – DSZ DÚHA pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Zlaté pásmo – DSZ Schola Mariana zbor „veľkých“ v Komárne

 

Strieborné pásmo – DSZ  „malých“ pri MsKS a ZŠ M. Jókaiho v Komárne

Strieborné pásmo – DSZ pri CZŠ A. Bernoláka v Nových Zámkoch

Strieborné pásmo – DSZ pri ZUŠ v Močenku

 

Kultúrny program a workshop počas rozborového seminára realizovali členovia kapely ZBG z Komárna.

 

Oceneným zborom blahoželáme a postupujúcim želáme veľa šťastia a úspechov v celoštátnom kole, ktoré bude organizovať z poverenia NOC a pod jeho odbornou garanciou Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi počas víkendu 14. - 16. júna 2013.

 

Fotogaléria: Mládež spieva 2013 – krajské kolo súťažnej postupovej prehliadky