Mgr. Viera Vlčková

riaditeľka ROS Komárno

  • Tel.: 035/ 760 3783
  • Mob.: 0918 940 649
  • E-mail: riaditel@ros-komarno.sk

                         osveta.komarno@gmail.com