Mgr. Daniela Bratská

metodik pre vzdelávanie, sociálnu prevenciu a tanec
  • Tel.: 035/ 760 3783
  • Mob.: 0911 204 031
  • E-mail: daniela.chytilova@ros-komarno.sk

                     chytilova.osveta@gmail.com