Metodika ľudových tancov Podunajska III. / Dunamente néptánc módszertana III. - Nové termíny Metodiky ľudových tancov Podunajska III. ZRUŠENÉ

Metodika ľudových tancov Podunajska III. / Dunamente néptánc módszertana III. -  Nové termíny Metodiky ľudových tancov Podunajska III. ZRUŠENÉ

ZRUŠENÉ

 

Metodika ľudových tancov Podunajska III. 

    Spoznajte ešte nepoznané... V tomto duchu ponúka Regionálne osvetové stredisko v Komárne priestor pre vedúcich i členov folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov folklórnych zoskupení, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl, či pedagógov základných škôl Nitrianskeho kraja na doplnkové odborné vzdelávanie zamerané na zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry regiónu Podunajska, výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež, dospelých. Formou teoreticko-praktických cvičení počas troch jednodňových workshopov a jedného víkendového sústredenia sa  pod vedením odborných lektorov budeme venovať metodike nácviku ľudového tanca, typológii tradičných ľudových tancov, analýze, princípom a vnútornej štruktúre, základom choreografie a tanečnej improvizácii. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska, čo je hlavným cieľom podujatia.

    Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, hudobník choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 - 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

    Jednodňové workshopy v termínoch 26.09, 17.10., 31.10. 2020 a víkendové sústredenie v termíne 21. – 22. 11. 2020  sa budú konať v priestoroch Kultúrneho parku Árpáda Fesztyho v Martovciach.

 

ProgramOrganizačné pokyny a záväzná prihláška

Uzávierka prihlášok: 21. 09. 2020 (pondelok)

Počet miest je obmedzený.

 

 

    Podujatie Metodika ľudových tancov Podunajska III. sa realizuje v rámci projektu pod názvom KREATIV 2020 – KultúraReakizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - Hlavný partner

 

 

 

AZ ESEMÉNY SZERVEZÉSI OKOKBÓL TOLÓDIK. AZ EGYNAPOS TALÁLKOZÓK ÉS A HÉTVÉGI ÖSSZPONTOSÍTÁS PONTOS IDŐPONTJÁT HAMAROSAN TUDATJUK ÖNÖKKEL.

 

Dunamente néptánc módszertana III.

    Ismerjék meg az ismeretlent…Ebben a szellemben nyújt a Komáromi Regionális Művelődési Központ lehetőséget a folklórcsoport vezetőinek és tagjainak, a népművészeti csoportosulások és művészeti alapiskolák táncoktatóinak, az óvodai tánckörök vezetőinek, illetve az alapiskolák pedagógusainak a Dunamente régió hagyományos népi kultúrájának megőrzésére és továbbgyarapítására, a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt folklórcsoportok néptáncoktatására irányuló kiegészítő szakképzésre. Három egynapos workshop és egy hétvégi összpontosítás során, szakképzett lektorok felügyeletével, elméleti és gyakorlati feladatok formájában átvesszük a néptánc gyakorlásának módszertanát, a hagyományos néptáncok felosztását, elemzését, alapelveit és belső felépítését, a koreográfia alapjait, illetve a táncban való rögtönzést. Az új szakismereteknek köszönhetően a pedagógusoknak alkalom nyílik a folklórcsoportjaik hatékonyabb működtetésére, valamint a Dunamente régió jellegzetes és eredeti koreográfiáinak bevezetésére, ami a képzés fő célja.

    A workshop szakmai hátterét, valamint lektori státuszát Katona István biztosítja, aki nemcsak folklorista, táncos, koreográfus, pedagógus és néprajzkutató, hanem 1983-1987 között az Ifjú Szivek néptáncegyüttes, mai nevén a pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház művészeti igazgatója és koreográfusa is. 

    Az egynapos workshopok 2020. 09. 26., 2020. 10. 17. és 31., a hétvégi összpontosítás 2020. 11. 21-22 között, a martosi Feszty Árpád Művelődési Park területén valósulnak meg.

  (egynapos workshopok), illetve . (hétvégi összpontosítás), helyszíne a martosi Feszty Árpád Művelődési Park

 

Program, szervezési útmutató és a véglegesített jelentkezési lap

A jelentkezések határideje: 2020. 09. 21. (hétfő)

A férőhelyek száma korlátozott.

 

    A Dunamente néptánc módszertana III. a KREATIV 2020 – KultúraRealizácia-ElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie elnevezésű projekt keretén belül, a legfőbb partner, a Művészetet Támogató Alap anyagi támogatásával valósul meg.

 

 

Info.: Tamara Bátorová