Medzinárodné stretnutie speváckych zborov.

Medzinárodné stretnutie speváckych zborov.

Dňa 26.4.2014 o 17:00 sa v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne uskutočnilo medzinárodné stretnutie speváckych zborov.