Makrame II.

Makrame II.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 28.8.2014 zorganizovalo pre obyvateľov zariadenia pre seniorov Centrál n.o. v Zlatnej na Ostrove tvorivú dielňu pod názvom „MAKRAME“, ktorá bola pokračovaním predchádzajúceho stretnutia. Cieľom dielne bolo vytvoriť spoločnú dekoráciu na stenu. Vo fotogalérii môžete vidieť ako sa to seniorkám podarilo. 

 

FOTOGALÉRIA