Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej - video pozvánka

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej - VI. ročník súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

viac o tomto podujatí ...