LITERÁRNO VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZLATY DÔNČOVEJ 2011

Krajské osvetové stredisko v Nitre pozýva všetky deti, ktoré  sa zúčastnili Literárno-výtvarnej súťaže Zlaty Dônčovej, ich rodičov, známych, kamarátov a širokú verejnosť, aby sa prišli pozrieť na kresbičky , maľby plné farieb, nápadov, tvorivosti, šikovnosti a prečítať si literárne práce žiakov ZŠ a SŠ Nitrianskeho kraja.

Výstava je sprístupnená od 6. júna do 23. júna v pracovných dňoch od 10. 00 do 17. 00, okrem utorka.

Túto súťaž v okrese Komárno organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne.

 

Sprievodné podujatia:

Prosíme o prihlásenie sa vopred do 3. júna 2011 na 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk 

 

13. 6. /9. 00, 10.30 Zoznámte sa so Zlatou Dônčovou

- zaujímavé rozprávanie o živote a literárnej tvorbe spisovateľky Zlaty Dônčovej, obohatené o autentické zážitky zo stretnutí s jej krstnou dcérou

 

16. 6. /9.00 Tvorivé písanie

- seminár pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastňujú súťaží v písaní poézie a prózy

Vďaka metóde tvorivého písania sa žiaci zdokonalia v nasledujúcich zručnostiach: rozvoj kreativity, písanie bez fráz, klišé a štylistických chýb, výber témy so zreteľom na cieľového adresáta (či má text poúčať, zabávať, informovať, vyvolať zamyslenie...),nadobudnutie zručnosti a sebaistoty v písaní, uvoľnenie fantázie a obrazotvornosti, zbavenie sa strachu z písania, sebahodnotenie vo vzťahu k vlastnému textu.

 

17. 6./9.00, 10.30 Veselé povedačky

výtvarné dielničky pre deti MŠ

 

Pozvánka na stiahnutie ...

Dokumenty na stiahnutie - výsledkové listiny ...

 

Fotogaléria z vyhodnotenia