LITERÁRNO – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZLATY DÔNČOVEJ 2010 - VI. ročník súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií - PROPOZÍCIE