Literárna súťaž Zlaty Dônčovej 2011 - VII. ročník

PRIESTOR PRE MLADÝCH AUTOROV LITERÁRNEJ TVORBY ponúka Literárna súťaž Zlaty Dônčovej 2011 - VII.ročník

 

REGIONÁLNE OSVETOVÉ  STREDISKO  v Komárne pripravuje výber literárnych prác autorov zo  základných, stredných a vysokých škôl. Cieľom súťaže je motivovať autorov  k tvorivosti  a podporovať u nich schopnosť vnímať hodnoty prostredníctvom  vlastnej  tvorby.

Literárne práce posielajte do 28. februára 2011, poštou, e-mailom, alebo osobne prineste na adresu:                                      

Regionálne osvetové stredisko v Komárne,Petőfiho 2, P.O.BOX 159, 945 05 Komárno

heslo:  Literárna súťaž Zlaty Dônčovej 2011

 

Bližšie informácie:  Mgr. Viera Vlčková , tel: 0908  05 38 38   www.ros.komarno.sk                          

 Vyhodnotenie ocenených  a vystavených  literárnych prác sa uskutoční v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Propozície na stiahnutie.....