Letný divadelný tábor Hobbit

Letný divadelný tábor Hobbit

Mesto Komárno a Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili od 18. 7. 2016 do 22. 7. 2016 letný divadelný tábor „HOBBIT“ pre deti od 7 do 18 rokov, ktorý sa uskutočnil pod vedením režisérky MgA. Simony Nyitrayovej na Palatínovej ulici č. 8 v Komárne.

 

Info.: Mgr. Dominika Ondičová