LETNÁ ŠKOLA POÉZIE A PRÓZY 2012 - POZVÁNKA

LETNÁ ŠKOLA POÉZIE A PRÓZY 2012 - POZVÁNKA

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

realizuje dňa 13. júna 2012  o 9,00 hod. v  priestoroch Základnej školy na Pohraničnej ulici č. 9  v Komárne

LETNÚ ŠKOLU POÉZIE A PRÓZY

pre pedagógov základných a stredných škôl

OBSAH PODUJATIA  je zameraný na dramaturgickú prípravu prednesu, vhodnosť textu na prednes , voľba textu z hľadiska jeho umeleckej a myšlienkovej  náročnosti.

LEKTORKA:  Mgr. Eliška Sadíleková, Bratislava

Prezentácia: ZŠ Pohraničná v Komárne od 8,30 – 9,00 hod.

Prihlášku zašlite do 8. júna 2012, počet miest je limitovaný, rozhoduje poradie prihlášok.

Dokumenty na stiahnutie:

V prípade záujmu o účasť a bližšie informácie kontaktujte mailom: Mgr. Viera Vlčková

Tešíme sa na stretnutie